Diogelu Plant

Trosolwg

Mae’r cwrs hon wedi’i chynllunio i roi dealltwriaeth i chi o beth mae diogelu plant yn ei olygu a sut rydych chi yn ffitio i mewn i’r broses.

Fe fydd y cwrs yn cwmpasu:

 • Beth yw diogelu?
 • Pam mae diogelu mor bwysig?
 • Sut mae diogelu yn effeithio ar eich rôl chi?
 • Eich cyfranogiad canfyddedig o fewn diogelu
 • Newid diwylliant
 • Amddiffyn plant rhag cam-drin ac esgeulustod
 • Atal unrhyw amhariad ar iechyd a datblygiad
 • Sicrhau eu bod yn derbyn gofal diogel ac effeithiol

Rhaglen

Yr Amcanion y cwrs hwn yw:

 • Diffinio’r mathau a’r arwyddion o gam-drin
 • Deall y gweithdrefnau ar gyfer ymateb i gam-drin a’r prosesau atgyfeirio
 • Deall y problemau datblygu plant sydd ynghlwm a cham-drin
 • Datblygu dealltwriaeth o’r fframwaith cyfreithiol sy’n ynghlwm a diogelu plant

Certification delivers 3 CPD credits.

I gadarnhau lle ar y cwrs yma cliciwch Diogelu Plant