Goruchwyliwr Cyflenwi

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i roi dealltwriaeth i chi o’ch rôl, eich cyfrifoldebau a’r sgiliau a ddisgwylir i chi gael i fod yn oruchwyliwr cyflenwi.

Rhaglen

Uned 1: Goruchwyliwr Cyflenwi

  • Beth yw Goruchwyliwr Cyflenwi?
  • Beth yw cyfrifoldebau Goruchwyliwr Cyflenwi
  • Beth yw’r polisi “Prin Gyflenwi”
  • Canllawiau ar gyfer gweithio yn effeithiol gyda Athrawon a Chynhorthwydd Dosbarth

Uned 2: Gwybodaeth a Sgiliau

  • Rheoli Dosbarth
  • Rheoli ymddygiad
  • Cyngor

Certification delivers 3 CPD credits.

I gadarnhau lle ar y cwrs yma cliciwch Goruchwyliwr Cyflenwi